పరమ జీవము నాకు నివ్వ Lyrics Chords Telugu Christian Songs PARAMAJEEVAMU

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

Lyrics Chords Telugu Christian Songs – Parama Jeevamu naaku nivva Thirigi lechenu nathonunda

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును

యేసు చాలును – యేసు చాలును
యే సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను ||యేసు||

పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును ||యేసు||

నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను ||యేసు||

Parama Jeevamu Naaku Nivva – English Lyrics – Telugu Christian Songs

Parama Jeevamu Naaku Nivva
Thirigi Lechenu Naatho Nunda
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachchi Yesu Konipovunu

Yesu Chaalunu – Yesu Chaalunu
Ae Samayamaina Ae Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Saathaanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledanu
Lokamu Shareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

Pachchika Bayalulo Parundajeyun
Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu ||Yesu||

Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu
Harinchinan Naa Aishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu ||Yesu||

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

 

Parama Jeevamu Naaku Nivva MUSIC Chords

 

G C D G
Parama Jeevamu Naaku Nivva – Thirigi Lechenu Naato Nunda
G C D G
Nirantaramu Nanu Nadipinchunu – Marala Vachchi Yesu Konipovunu
G C Am D
Yesu Chaalunu Hallelujah – Yesu Chaalunu Hallelujah
G C D G D G
Ye Samayamaina Ye Sthitikaina – Naa Jeevitamulo Yesu Chaalunu

G C D G
Saatanu Shodhana Adhikamaina – Sommasillaka Saagi Velledanu
G C D G
Lokamu Shareeramu Laaginanu – Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

G C D G
Pachika Bayalulo Parundacheyun – Shanti Jalamu Chenta Nadipinchunu
G C D G
Anisamu Praanamu Truptiparachun – Marana Loyalo Nanu Kaapaadunu ||Yesu||

G C D G
Narulellaru Nanu Vidichinanu – Shareeramu Kulli Krsunchinanu
G C D G
Harinchinanu Naa Aisvaryamu – Virodhivale Nanu Vidachinanu ||Yesu||

Strumming: D D U D U D U D

Parama Jeevamu Naaku Nivva Chords for Guitar Keyboard

G C D D7
పరమ జీవము నాకునివ్వ – తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
G C D D7 G
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
G C/D
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
G G Am
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
D7 G D7 G
నా జీవితములోయేసు చాలును
G C D D7
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
G C D D7 G
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#

Lekkinchaleni Sthothramul Lyrics Chords Telugu Tamil లెక్కించలేని స్తోత్రముల్

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Lekkinchaleni Sthothramul Telugu Lyrics

లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్ (2)
ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో (2)
నువ్వు చేసిన మేళ్ళకై ||లెక్కించలేని||

ఆకాశ మహాకాశముల్
వాటియందున్న సర్వంబును (2)
భూమిలో కనబడునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్ ||లెక్కించలేని||

అడవిలో నివసించువన్ని
సుడిగాలియు మంచును (2)
భూమిపైనున్నవన్ని (2)
దేవా నిన్నే పొగడును ||లెక్కించలేని||

నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్
ఈ భువిలోన జీవ రాసులు (2)
ఆకాశామున ఎగురునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్ ||లెక్కించలేని||

Image format of Lekkinchaleni Song for PPT

Lekkinchaleni Sthothramul Lyrics Chords Telugu Tamil

Ennil adanga sthorthiram Lekkinchaleni Stotramu Full Song Meaning

Endless praises unto the lord !!

I will sing unto the LORD for the things you did in my life.

Heaven of heavens, with all their host, the earth and all that is on it worships you .

Everything in the forest ,strong winds & the mountains, the earth and all that is on it praises you .

The seas and everything that moves in them.Everything on the earth & the Sky on it Praises you .

Lekkinchaleni Sthothramul English Lyrics

Lekkinchaleni Sthothramul
Devaa Ellappudu Ne Paadedan
Devaa Ellappudu Ne Paadedan (2)
Intha Varaku Naa Brathukulo (2)
Nuvvu Chesina Mellakai ||Lekkinchaleni||

Aakaasha Mahaakaashamul
Vaatiyandunna Sarvambunu (2)
Bhoomilo Kanabadunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Adavilo Nivasinchuvanni
Sudigaaliyu Manchunu (2)
Bhoomipainunnavanni (2)
Devaa Ninne Pogadunu ||Lekkinchaleni||

Neetilo Nivasinchu Praanul
Ee Bhuvilona Jeeva Raasulu (2)
Aakaashamuna Egurunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Christian Worship Song-Lekkinchaleni Sthothramul Chords English Chorus

Am G C Am Dm E Am
Lekkinchaleni Sthothramul – Devaa Ellapudu Ne Paadedan
C G Am Dm E Am
Inthavaraku Naa Brathukulo – Neevu Chesina Mellakai ||Lekkinchaleni||

Am C Am Dm
Aakaasha Mahaakashamul – Dhaani Krindunna Aakaashamu
D G Am E Am
Bhumilo Kanabadunavanni – Prabhuva Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Am C Am Dm
Adavilo Nivasinchunavanni – Sudigaaliyu Manchunu
D G Am E Am
Bhoomipai nunna vanni – Deva Ninne Pogadunu ||Lekkinchaleni||

Lekkinchaleni Sthothramul Chords in Telugu Lyrics

Am G C Am Dm E Am
లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ – దేవా యెల్లపుడు నే పాదెదన్
C G Am Dm E Am
ఇంతవరకూ నా బ్రతుకులొ – నీవు చేసిన మేళ్లకై
Am C Am Dm
1. ఆకాశ మహాకాశముల్ – దాని క్రిందున్న ఆకాశముల్
D G Am E Am
భూమిలో కనబడునవన్ని – దేవా నిన్నే కీర్తించున్
Am C Am
2. అడవిలో నివసించునవన్ని – సుడి గాలియు మంచునుDm
D G Am E Am
భూమిపై నున్నవన్ని – దేవా నిన్నే పొగడును
Am C Am
3. నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్ – యీ భువిలొని జీవరాసులు Dm
D G Am E Am
ఆకాశమున ఎగురునవన్ని – ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Ennil adanga sthorthiram
Theva endrendrum naan paaduvaen
Innaal varai en vazhvilae
neer seytha nanmaikae

1

Vaanathi vaanagal yaavum
Athin keelulla agaayamum

Boomiyil kaangindra yaavum
Kaththar ummai pottridumae

2

Kaatinil vaazhkindra yaavum
Kadum kaatrum panithooralum

Naatinil vazhgindra yaavum
Naatha ummai pottridumae

3

Vaazha vayathullor thorum
migum vayathaal muthinthorkalum

Paalakar tham vaayinalum
Paadi ummai pottruvaarae

Ennil adanga sthorthiram Tamil Lyrics

நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே
நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே
அணையாத தீபமே இயேசுவே இயேசுவே

ஒளிகொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ
உன்துணையில் வாழ்க்கையில் துயர்வெல்லுமோ-2
தடைகோடி வரலாம் உள்ளம் தவித்தோடி விடலாம் -2
ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு – எது
போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு
இயேசுவே இயேசுவே – 2

இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல் அன்றோ
முடிவாக வெல்வதும் நன்மையன்றோ-2
தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போம் – 2
என்றென்றும் உன் ஆசி கொண்டு – வரும்
நல்வாழ்வை கண்முன்னே கண்டு
இயேசுவே இயேசுவே -2

Telugu Sunday School Songs for Kids PDF పిల్లలపాటలు

hildren Jesus Hymn chorus songs for young in telugu english lyrics

hildren Jesus Hymn chorus songs for young in telugu english lyrics

ప్రేమించుదేవుడు రక్షించుదేవుడు – పాలించుదేవుడు యేసుదేవుడు
పాటలు పాడి ఆనందించెదం – (ఆహా ఎంతో ఆనందమే) /2/
1. తల్లిదండ్రులకన్న దాతఐన దేవుడు – ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు/2/
(హల్లెలుయ ఆనందమే – సంతోషమే సమాధానమే /2/ప్రేమించు/)
2. నన్ను స్వస్థపరచి శక్తి నిచ్చుదేవుడు – తోడు నీడగ నన్ను కాపాడును /2/హల్లే/
3. నిన్న నేడు యేక రీతిగా ఉన్నాడు – సర్వ కాలమందు జయమిచ్చును /2/హల్లే/
4. ఎల్లవేళలా నన్ను నడిపించే దేవుడు – అంతము వరకు చేయి విడువడు /2/హల్లే/

Lyrics in English:

Preminchu devudu Rakshinchu devudu – Paalinchu devudu Yesu devudu
Paatalu paadi aanandinchedam – (aha bento aanandame) /2/
1. Tallidandrulakanna daatayeina devudu – Prati avasaramunu teerchu devudu /2/
Halleluya Aanandame – Santoshame Samaadhaaname /2/Preminchu/
2. Nannu swasthaprachi sakthinichhu devudu – Todu needaga nannu kaapaadunu /2/Halle/
3. Ninna nedu yekareetigaa vunnadu – Sarva kaalamandu jayamichhunu /2/Halle/
4. Yellavelalaa nannu nadipinche devudu – Antamu varaku cheyi viduvadu /2/Halle/

ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి మోక్షం బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి సువార్త బండి
ఎవ్వరు పోగలరు ?????

ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి స్వనీతి బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి ఆపాయ బండి
అదినీ బండియా ???

1.బండిడ్రైవర్సాతానుడైన
వంకర త్రోవలో నడిపించును
పాపపు బురదలో దించివేసి త్రోయును నరకములో /2/
అది నీ బండియా //ఛుక్ ఛుక్//

2.బండిడ్రైవర్ యేసుడైన
తిన్నని దారిని నడిపించును
కనుపాపవలె కాపాడును /2/
ఈవిధి నిర్చయము //ఛుక్ ఛుక్//

Lyrics in English

Chuck chuck bandi railu bandi
Chuck chuck bandi moksham bandi
Chuck chuck band suvaartha bandi
Yevvaru pogalaru – Yevvaru pogalaru.. ? ?

Chuck chuck bandi railu bandi
Chuck chuck bandi swaneeti bandi
Chuck chuck bandi apaaya bandi
Adi nee bandiyaa ????

1.Bandi Driver saataanudaina
Vankara trovalo nadipinchunu
Paapapu buradalo dinchivesi – Troyunu narakamulo /2/

2.Bandi driver Yesudaina
Tinnani daarini nadipinchunu
Kanupaapavale kaapaadunu /2/
Ee vidhi nischayamu // chuck//

నడుము కట్టి ఓ డ కట్టి నోవాహు

మూడు మేడల ఓ డ కట్టి నోవాహు II నడుం కట్టిII

కిటికీ పెట్టి కీళు పూసెను

తలుపు దాని పక్కనుంచి ను II నడుం కట్టిII

ఉబికి ఉబికి నీరు వచ్చెను

నీటిపైన ఓడితే లను II నడుం కట్టిII

కొండమీద ఓడ ఆగెను

క్రొత్త భూమి ఆకాశం చూసెను II నడుం కట్టిII

ప్రార్థన చేద్దామా చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా

యేసయ్య నేర్పిన చక్కని ప్రార్థన చేద్దామాII 2II

గదిలోనికి వెళ్లి మది తలుపులు తెరచి

పరలోక ప్రార్థన శ్రద్ధగా నెమ్మదిగా చేద్దామాII 2II

శోధనలో పడనీయక  దుష్టుని తప్పించమని II 2ప్రార్ధనII

నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము నెరవేరుగాక II 2IIప్రార్థనII 2II

Jesus loves me, this I know, For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong, They are weak but He is strong.
Yes, Jesus loves me, Yes, Jesus loves me,
Yes, Jesus loves me, The Bible tells me so.
Jesus loves me, He who died, Heaven’s gates to open wide,
He will wash away my sin, Let His little child come in.

Jesus loves me, loves me still, Though I’m very weak and ill,
From His shining throne on high, Comes to me where I lie.

ఇదే దినం ఇదేదినం –
ప్రభు చేసినది#2#
ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి
పాట పాడెదము #2#
ఇదేదినం ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి పాట పాడెదము #2#
ఇదే దినం ఇదేదినం –
ప్రభు చేసినది#2#
ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి
పాట పాడెదము #2#
ఇదేదినం ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి పాట పాడెదము #2#

(నా తల్లి కంటెను నా తండ్రి కంటెను
యేసయ్య నన్ను ఎంతో ప్రేమించెన్ ) X /2/
(అందుకే యేసయ్య అంటే నాకు ఏంతో ఇష్టం! ఇష్టం!)X /2/
నీకొరకు నాకొరకు సిలువపై రక్తము కార్చెను
నిన్ను నన్ను పరమున చేర్చ పరమున కేగెను /నా తల్లి /

Lyrics in English:
(Naa talli mantenuto, Naa tandri kantenu
Yesayya nannu yento preminchen!) X /2/
Anduke Yesayya ante naaku yento ishtam! istam !) X/2/
Nee koraku Naa koraku siluvapai rakthamu kaarchenu
Ninnu nannu paramuna chercha paramuna kegenu! /naa

హోసన్నా
హోసన్నా హోసన్నా మహోన్నతుడు
దేవా నీ నామము ఉన్నత నామము
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే
హోసన్నా మహోన్నతుడు
కీర్తి కీర్తి కీర్తి రారాజుకే
దేవా నీ నామము ఉన్నత నామము
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే
కీర్తి రారాజుకే
English version:
Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest
Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest
Lord we lift up Your name
With a heart full of praise
Be exalted, oh Lord my God
Hosanna in the highest
Glory, glory,
glory to the King of kings
Glory, glory,
glory to the King of kings
Lord we lift up Your name
With a heart full of praise
Be exalted, oh Lord my

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా

Nadipinchu Na Naava Lyrics – TELUGU script

 

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప ||నడిపించు||

నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము ||నడిపించు||

రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ ||నడిపించు||

ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు ||నడిపించు||

ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట ||నడిపించు||

లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా ||నడిపించు||

ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు ||నడిపించు||

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నాTelugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

తెలుగు క్రిస్టియన్ సాంగ్స్

Nadipinchu Na Naava Lyrics – English script

Nadipinchu Naa Naavaa – Nadi Sandramuna Devaa
Nava Jeevana Maargamuna – Naa Janma Thariyimpa ||Nadipinchu||

Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bhaaramuna
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
Naa Yaathma Virabooya – Naa Deeksha Phaliyimpa
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Chekonumu ||Nadipinchu||

Raathranthayu Shramapadinaa – Raaledu Prabhu Jayamu
Rahadaarulu Vedakinanoo – Raadaayenu Prathiphalamu
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
Rathanaalanu Vedakutalo – Raajillu Naa Padava ||Nadipinchu||

Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu ||Nadipinchu||

Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
Parbhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata ||Nadipinchu||

Lothaina Jalamulalo – Lothuna Vinabadu Swaramaa
Lobadutanu Nerpinchi – Lopambulu Savarinchi
Lonunna Eevulalo – Lothaina Naa Brathuku
Lopinchani Arpanagaa – Lokesha Cheyumayaa ||Nadipinchu||

Prabhu Yesuni Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadukoni
Prakatinthunu Lokamulo – Parishudhdhuni Prema Katha
Paramaathma Prokshanatho – Paripoorna Samarpanatho
Praanambunu Prabhu Koraku – Praanaarpanamu Chethu ||Nadipinchu||

Nadipinchu Na Naava CHORDS – TELUGU script

Style: 4/4
Tempo: medium
Key:D major

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
Bm A G A G D
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప /నడిపించు/
D Bm A G
1.నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
A G D Bm A D
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
D A D
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
Bm A G A G D
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము /నడిపించు/
2.రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ /నడిపించు/
3.ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు /నడిపించు/
4.ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట /నడిపించు/
5.లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా /నడిపించు/
6.ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు /నడిపించు/

Nadipinchu Na Naava CHORDS – ENGLISH script

 

E B E
Nadipinchu Naa Naava – Nadi Sandhramuna Deva
C#m A B E
Nava Jeevana Margamuna – Naa Janma Thariyimpa

Verse 1 :
E C#m B A
Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bharamuna
B A E C#m B E
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
E B E
Naa Aathma Virabhuya – Naa Deeksha Phaliyimpa
C#m A B E
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Jekonumu

Verse 2:
E C#m B A
Rathranthayu Shramapadina – Raaledu Prabhu Jayamu
B A E C#m B E
Rahadarulu Vedhakinanu – Radayenu Pratiphalamu
E B E
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
C#m A B E
Ratanalanu Vedhukutalo – Rajillu Naa Padava

Verse 3:
E C#m B A
Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
B A E C#m B E
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
E B E
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
C#m A B E
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu

Verse 4:
E C#m B A
Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
B A E C#m B E
Prabhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
E B E
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
C#m A B E
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata

Verse 5:
E C#m B A
Prabhu Yesu Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadhukoni
B A E C#m B E
Prakatinchunu Lokamulo – Parishudhuni Premakatha
E B E
Paramaathma Prokshanalo – Paripoorna Samarpanatho
C#m A B E
Praanambunu Prabhukoraku – Paanarpanamu Jethu

Nadipinchu na naava Author – About Lyric Writer

Abel Boanerges Masilamani isa the proud writer of this song. He was Born on 30 November 1914 Pitapuram, East Godavari, Andhra Pradesh, India
Other compositions by Masilamani

Original songs in Telugu by Masilamani
– అందాల తార – Andala Tara,
Hymn 96 – ‘దేవుని నీతి ప్రతాపం – Devuni Neethi Pratapam’,
Hymn 135 – ‘రండి సువార్త సునాదముతొ – Randi Suvartha Sunaadamu’
Hymn 278 – ‘జీవాహారము రమ్ము- Jeevaharamu Rammu’,
Hymn 307 – ‘హే ప్రభుయేసు – He Prabhu Yesu’,
Hymn 349 – ‘సంతొషింపరె ప్రియులార – Santoshimpare Priyulara’,
Hymn 367 – ‘దేవా! వెంబడించితి నీ నామమున్ – Deva vembadinchithi née naamamun’,
Hymn 378 – ‘కఱుణాపీఠము జేరరె – Karuna peetamu jerare’,
Hymn 661 – ‘నడిపించు నా నావ – Nadipinchu Naa Naava’ This is a well known song among Telugu Christians. Sakshi, a popular Telugu Daily Newspaper in India, noted that it is highly unlikely you will find a Telugu Christian or a Telugu Christian Church who has never sung this song.[58]
English Hymns translated into Telugu
Hymn 65 – The Love of God (original writer unknown),[16]
Hymn 606 – Blest be the tie that binds (John Fawcett)

Original Christian Writings in India in Telugu:

Original writings in Telugu
A Telugu Theological Glossary, 1965,
Consequences, 1969,[46]
Awareness (కనువిప్పు), 1980,
Worship with Flowers, 1981
Sermon Waves (ప్రసంగ వాహిని), 1982,
Stream of Sermons (ప్రసంగ తరంగాలు), 1982,
The Awakening (మేలుకొలుపు), 1984,
Zionism, 1984