Category: తెలుగు Christian Songs Lyrics

 • Telugu Worship Song జీవనదిని నా హృదయములో Jeevanadini

  JEEVANADHINI NA HRUDAYAMULO PRAVAHIMPA JEYUMAYA జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2) శరీర క్రియలన్నియు నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| బలహీన సమయములో నీ బలము ప్రసాదించుము (2) ||జీవ నదిని|| ఎండిన ఎముకలన్నియు తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2) ||జీవ నదిని|| Words of worship for this song This song is very close to […]

 • Enni thalachina Song Lyrics Chords ఎన్ని తలచినా TAMIL

  Enni thalachina Song Lyrics Chords ఎన్ని తలచినా TAMIL

  ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా Ennithalachina Telugu Lyrics ఎన్ని తలచినా ఏది  అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే (2) ప్రభువా నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు (2) అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా (2) నా ప్రార్థన ఆలకించుమా (2) ప్రభువా ||ఎన్ని|| నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి నా హృదయం […]

 • నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Telugu Christian Lyrics

  You need to understand the lyrics నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian Song to sing them and to get this inspirational song to get stronger in your faith. This song highlights the importance of the word of God which infact is GOD according to John 1:1 In the beginning was the Word, […]

 • Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

  Aha Mahatmaha Sharanya- Good Friday Yedu Maatalu Song Lyrics Chords

  Devudu Palikina Edu maatalu Song for Good Friday This song is from Andhra Kraisthava Keerthanalu written by పంతగాని పరదేశి about the words of Christ on the cross. సందర్భం: క్రీస్తు శ్రమలు మరణము. the details regarding the song are given here రాగం: హిందుస్తానీ కాపీ తాళం: రూపకము.   Andhra Kraisthava Keerthanalu Song 196 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య – […]

 • Siluva Paatau Telugu lo – 10 గొప్ప సిలువ పాటలు Christian Lyrics & Chords 

  Siluva Paatalu -1 యేసు చావొందె సిలువపై నీకొరకె నాకొరకే యెంత గొప్ప శ్రమనోర్చెను నీకొరకె నాకొరకే 1. నదివోలె యేసు రక్తము – సిలువలో నుండి ప్రవహించె పాపము కడిగి – మలినము తుదిచె – ఆ ప్రశస్త రక్తమే 2. నేడె నీ పాపములొప్పుకో – నీ పాపపు డాగులు తుడుచుకో నీ యాత్మ తనువుల – శుద్ధి పరచుకొ – క్రీస్తు యేసు రక్తములో 3. పాప శిక్ష పొంద తగియుంటిమి – […]

 • The Apostles’ Creed – in Hindi Punjabi English Italian

  qwerty

 • Matalleni Pustakanni- Christian Color Book Song for Kids

  Matalleni Pustakanni- Christian Color Book Song for Kids

  Matalleni Pustakanni English Lyrics – EVERGREEN SONG FOR KIDS Maatalleni pusthakaanni maruvakandi pillalu Manasaara dhyaaninchudi rangulalona nannu Hrudaya shuddi galawaare devuni chuchedaru Bangaaram paralokamunaku guruthu Pillallantivaaridhe paralokamane prabhuvu Telupu parishuddhataku guruthu Nalupu papqmunakuguruthu Paapamunaaku jeethamu maranamu jqgartha Aakupacha edugudalaku guruthu Vaakyamu dhyaqninchi edugudaamu raarandi Yerupu yesurakthamu guruth Prathi papamu nundi pavithruluga cheyunu Matalleni Pustakanni Telugu […]

 • Best Telugu Easter Songs Lyrics PDF – List -PPT

  Best Telugu Easter Songs Lyrics PDF – List -PPT

  పల్లవి: గగనము చీల్చుకొని – యేసు ఘనులను తీసుకొని వేలాది దూతలతో భువికి – వేగమె రానుండె 1. పరలోక పెద్దలతో పరివారముతో కదలి ధర సంఘ వదువునకై తరలెను వరుడదిగో /గగ/ 2. మొదటను గొర్రెగను ముదమారగ వచ్చెను కొదమ సిం హపురీతి కదలెను గర్జనతో /గగనము/ 3. కనిపెట్టు భక్తాళీ కనురెప్పలో మారెదరు ప్రథమమున లేచదరు పరిశుద్దులు మృతులు /గగనము/ గీతం గీతం జయజయ గీతం – చేయి తట్టి పాడెదము యేసురాజు లేచెను […]

 • జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే Telugu Christian Song Lyrics

  Telugu Lyrics జుంటె తేనె ధారలకన్న యేసు నామమే మధురం యేసయ్యా సన్నిధినే మరువజాలను జీవిత కాలమంతా ఆనదించెదాయేసయ్యనే ఆరాధించెదా 1. యేసయ్య నామమే బహు పూజ్యనీయము నాపై దృష్టి నిలిపి సంతుష్టిగ నను ఉంచి నన్నెంతగానో దీవించి జీవజలపు ఊటలతో ఉజ్జీవింపజేసెనే 2. యేసయ్య నామమే బలమైన ధుర్గము నాతోడై నిలచి క్షేమముగా నను దాచి నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలతో ఉత్తేజింపజేసెనే 3. యేసయ్య నామమే పరిమళ తైలము నాలో నివసించె సువాసనగా నను […]

 • ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా Telugu Christian Song Lyrics

  Bm G ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా A D F# ప్రియమార నిన్ను చూడనీ {2} ప్రియమైన యేసయ్య ప్రేమకే రూపమా ప్రియమైన నీతో ఉండనీ Bm Em A G నా ప్రియుడా యేసయ్యా ఆశతో ఉన్నానయా {2} Bm F# ఆనందము సంతోషము నీవేనయా Em Bm ఆశ్చర్యము నీ ప్రేమయే నా యెడ Bm Em A జుంటెతేనె ధారల కన్న మధురమైన నీ ప్రేమను Bm GM7 Bsus2 F# […]