పరమ జీవము నాకు నివ్వ Lyrics Chords Telugu Christian Songs PARAMAJEEVAMU

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

Lyrics Chords Telugu Christian Songs – Parama Jeevamu naaku nivva Thirigi lechenu nathonunda

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ
నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును

యేసు చాలును – యేసు చాలును
యే సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను ||యేసు||

పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును ||యేసు||

నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను ||యేసు||

Parama Jeevamu Naaku Nivva – English Lyrics – Telugu Christian Songs

Parama Jeevamu Naaku Nivva
Thirigi Lechenu Naatho Nunda
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachchi Yesu Konipovunu

Yesu Chaalunu – Yesu Chaalunu
Ae Samayamaina Ae Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Saathaanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledanu
Lokamu Shareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

Pachchika Bayalulo Parundajeyun
Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu ||Yesu||

Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu
Harinchinan Naa Aishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu ||Yesu||

Parama Jeevamu Naaku Nivva Lyrics Chords Telugu Christian Songs

 

Parama Jeevamu Naaku Nivva MUSIC Chords

 

G C D G
Parama Jeevamu Naaku Nivva – Thirigi Lechenu Naato Nunda
G C D G
Nirantaramu Nanu Nadipinchunu – Marala Vachchi Yesu Konipovunu
G C Am D
Yesu Chaalunu Hallelujah – Yesu Chaalunu Hallelujah
G C D G D G
Ye Samayamaina Ye Sthitikaina – Naa Jeevitamulo Yesu Chaalunu

G C D G
Saatanu Shodhana Adhikamaina – Sommasillaka Saagi Velledanu
G C D G
Lokamu Shareeramu Laaginanu – Lobadaka Nenu Velledanu ||Yesu||

G C D G
Pachika Bayalulo Parundacheyun – Shanti Jalamu Chenta Nadipinchunu
G C D G
Anisamu Praanamu Truptiparachun – Marana Loyalo Nanu Kaapaadunu ||Yesu||

G C D G
Narulellaru Nanu Vidichinanu – Shareeramu Kulli Krsunchinanu
G C D G
Harinchinanu Naa Aisvaryamu – Virodhivale Nanu Vidachinanu ||Yesu||

Strumming: D D U D U D U D

Parama Jeevamu Naaku Nivva Chords for Guitar Keyboard

G C D D7
పరమ జీవము నాకునివ్వ – తిరిగి లేచెను నాతోనుండ
G C D D7 G
నిరంతరము నన్ను నడిపించును- మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
G C/D
యేసు చాలును – హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2)
G G Am
ఏ సమయమైన ఏ స్తితికైనా
D7 G D7 G
నా జీవితములోయేసు చాలును
G C D D7
1. సాతాను శోధన లధికమైన – సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్లేదను
G C D D7 G
లోకము శరీరము లాగినను – లోబడక నేను వెళ్లేదను #యేసు#
2. పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ – శాంతి జలము చెంత నడిపించును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ – మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును
౩. నరులెల్లరు నను విడచిననూ – శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము – విరోధివలె నన్ను విడచినను #యేసు#

Lekkinchaleni Sthothramul Lyrics Chords Telugu Tamil లెక్కించలేని స్తోత్రముల్

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Lekkinchaleni Sthothramul Telugu Lyrics

లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్ (2)
ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో (2)
నువ్వు చేసిన మేళ్ళకై ||లెక్కించలేని||

ఆకాశ మహాకాశముల్
వాటియందున్న సర్వంబును (2)
భూమిలో కనబడునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్ ||లెక్కించలేని||

అడవిలో నివసించువన్ని
సుడిగాలియు మంచును (2)
భూమిపైనున్నవన్ని (2)
దేవా నిన్నే పొగడును ||లెక్కించలేని||

నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్
ఈ భువిలోన జీవ రాసులు (2)
ఆకాశామున ఎగురునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్ ||లెక్కించలేని||

Image format of Lekkinchaleni Song for PPT

Lekkinchaleni Sthothramul Lyrics Chords Telugu Tamil

Ennil adanga sthorthiram Lekkinchaleni Stotramu Full Song Meaning

Endless praises unto the lord !!

I will sing unto the LORD for the things you did in my life.

Heaven of heavens, with all their host, the earth and all that is on it worships you .

Everything in the forest ,strong winds & the mountains, the earth and all that is on it praises you .

The seas and everything that moves in them.Everything on the earth & the Sky on it Praises you .

Lekkinchaleni Sthothramul English Lyrics

Lekkinchaleni Sthothramul
Devaa Ellappudu Ne Paadedan
Devaa Ellappudu Ne Paadedan (2)
Intha Varaku Naa Brathukulo (2)
Nuvvu Chesina Mellakai ||Lekkinchaleni||

Aakaasha Mahaakaashamul
Vaatiyandunna Sarvambunu (2)
Bhoomilo Kanabadunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Adavilo Nivasinchuvanni
Sudigaaliyu Manchunu (2)
Bhoomipainunnavanni (2)
Devaa Ninne Pogadunu ||Lekkinchaleni||

Neetilo Nivasinchu Praanul
Ee Bhuvilona Jeeva Raasulu (2)
Aakaashamuna Egurunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Christian Worship Song-Lekkinchaleni Sthothramul Chords English Chorus

Am G C Am Dm E Am
Lekkinchaleni Sthothramul – Devaa Ellapudu Ne Paadedan
C G Am Dm E Am
Inthavaraku Naa Brathukulo – Neevu Chesina Mellakai ||Lekkinchaleni||

Am C Am Dm
Aakaasha Mahaakashamul – Dhaani Krindunna Aakaashamu
D G Am E Am
Bhumilo Kanabadunavanni – Prabhuva Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Am C Am Dm
Adavilo Nivasinchunavanni – Sudigaaliyu Manchunu
D G Am E Am
Bhoomipai nunna vanni – Deva Ninne Pogadunu ||Lekkinchaleni||

Lekkinchaleni Sthothramul Chords in Telugu Lyrics

Am G C Am Dm E Am
లెక్కించలేని స్తోత్రముల్ – దేవా యెల్లపుడు నే పాదెదన్
C G Am Dm E Am
ఇంతవరకూ నా బ్రతుకులొ – నీవు చేసిన మేళ్లకై
Am C Am Dm
1. ఆకాశ మహాకాశముల్ – దాని క్రిందున్న ఆకాశముల్
D G Am E Am
భూమిలో కనబడునవన్ని – దేవా నిన్నే కీర్తించున్
Am C Am
2. అడవిలో నివసించునవన్ని – సుడి గాలియు మంచునుDm
D G Am E Am
భూమిపై నున్నవన్ని – దేవా నిన్నే పొగడును
Am C Am
3. నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్ – యీ భువిలొని జీవరాసులు Dm
D G Am E Am
ఆకాశమున ఎగురునవన్ని – ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Ennil adanga sthorthiram English Lyrics

Ennil adanga sthorthiram
Theva endrendrum naan paaduvaen
Innaal varai en vazhvilae
neer seytha nanmaikae

1

Vaanathi vaanagal yaavum
Athin keelulla agaayamum

Boomiyil kaangindra yaavum
Kaththar ummai pottridumae

2

Kaatinil vaazhkindra yaavum
Kadum kaatrum panithooralum

Naatinil vazhgindra yaavum
Naatha ummai pottridumae

3

Vaazha vayathullor thorum
migum vayathaal muthinthorkalum

Paalakar tham vaayinalum
Paadi ummai pottruvaarae

Ennil adanga sthorthiram Tamil Lyrics

நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே
நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே
அணையாத தீபமே இயேசுவே இயேசுவே

ஒளிகொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ
உன்துணையில் வாழ்க்கையில் துயர்வெல்லுமோ-2
தடைகோடி வரலாம் உள்ளம் தவித்தோடி விடலாம் -2
ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு – எது
போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு
இயேசுவே இயேசுவே – 2

இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல் அன்றோ
முடிவாக வெல்வதும் நன்மையன்றோ-2
தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போம் – 2
என்றென்றும் உன் ஆசி கொண்டு – வரும்
நல்வாழ்வை கண்முன்னே கண்டு
இயேசுவே இயேசுவே -2

Telugu Sunday School Songs for Kids PDF పిల్లలపాటలు

hildren Jesus Hymn chorus songs for young in telugu english lyrics

hildren Jesus Hymn chorus songs for young in telugu english lyrics

ప్రేమించుదేవుడు రక్షించుదేవుడు – పాలించుదేవుడు యేసుదేవుడు
పాటలు పాడి ఆనందించెదం – (ఆహా ఎంతో ఆనందమే) /2/
1. తల్లిదండ్రులకన్న దాతఐన దేవుడు – ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు/2/
(హల్లెలుయ ఆనందమే – సంతోషమే సమాధానమే /2/ప్రేమించు/)
2. నన్ను స్వస్థపరచి శక్తి నిచ్చుదేవుడు – తోడు నీడగ నన్ను కాపాడును /2/హల్లే/
3. నిన్న నేడు యేక రీతిగా ఉన్నాడు – సర్వ కాలమందు జయమిచ్చును /2/హల్లే/
4. ఎల్లవేళలా నన్ను నడిపించే దేవుడు – అంతము వరకు చేయి విడువడు /2/హల్లే/

Lyrics in English:

Preminchu devudu Rakshinchu devudu – Paalinchu devudu Yesu devudu
Paatalu paadi aanandinchedam – (aha bento aanandame) /2/
1. Tallidandrulakanna daatayeina devudu – Prati avasaramunu teerchu devudu /2/
Halleluya Aanandame – Santoshame Samaadhaaname /2/Preminchu/
2. Nannu swasthaprachi sakthinichhu devudu – Todu needaga nannu kaapaadunu /2/Halle/
3. Ninna nedu yekareetigaa vunnadu – Sarva kaalamandu jayamichhunu /2/Halle/
4. Yellavelalaa nannu nadipinche devudu – Antamu varaku cheyi viduvadu /2/Halle/

ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి మోక్షం బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి సువార్త బండి
ఎవ్వరు పోగలరు ?????

ఛుక్ ఛుక్ బండి రైలు బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి స్వనీతి బండి
ఛుక్ ఛుక్ బండి ఆపాయ బండి
అదినీ బండియా ???

1.బండిడ్రైవర్సాతానుడైన
వంకర త్రోవలో నడిపించును
పాపపు బురదలో దించివేసి త్రోయును నరకములో /2/
అది నీ బండియా //ఛుక్ ఛుక్//

2.బండిడ్రైవర్ యేసుడైన
తిన్నని దారిని నడిపించును
కనుపాపవలె కాపాడును /2/
ఈవిధి నిర్చయము //ఛుక్ ఛుక్//

Lyrics in English

Chuck chuck bandi railu bandi
Chuck chuck bandi moksham bandi
Chuck chuck band suvaartha bandi
Yevvaru pogalaru – Yevvaru pogalaru.. ? ?

Chuck chuck bandi railu bandi
Chuck chuck bandi swaneeti bandi
Chuck chuck bandi apaaya bandi
Adi nee bandiyaa ????

1.Bandi Driver saataanudaina
Vankara trovalo nadipinchunu
Paapapu buradalo dinchivesi – Troyunu narakamulo /2/

2.Bandi driver Yesudaina
Tinnani daarini nadipinchunu
Kanupaapavale kaapaadunu /2/
Ee vidhi nischayamu // chuck//

నడుము కట్టి ఓ డ కట్టి నోవాహు

మూడు మేడల ఓ డ కట్టి నోవాహు II నడుం కట్టిII

కిటికీ పెట్టి కీళు పూసెను

తలుపు దాని పక్కనుంచి ను II నడుం కట్టిII

ఉబికి ఉబికి నీరు వచ్చెను

నీటిపైన ఓడితే లను II నడుం కట్టిII

కొండమీద ఓడ ఆగెను

క్రొత్త భూమి ఆకాశం చూసెను II నడుం కట్టిII

ప్రార్థన చేద్దామా చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా

యేసయ్య నేర్పిన చక్కని ప్రార్థన చేద్దామాII 2II

గదిలోనికి వెళ్లి మది తలుపులు తెరచి

పరలోక ప్రార్థన శ్రద్ధగా నెమ్మదిగా చేద్దామాII 2II

శోధనలో పడనీయక  దుష్టుని తప్పించమని II 2ప్రార్ధనII

నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము నెరవేరుగాక II 2IIప్రార్థనII 2II

Jesus loves me, this I know, For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong, They are weak but He is strong.
Yes, Jesus loves me, Yes, Jesus loves me,
Yes, Jesus loves me, The Bible tells me so.
Jesus loves me, He who died, Heaven’s gates to open wide,
He will wash away my sin, Let His little child come in.

Jesus loves me, loves me still, Though I’m very weak and ill,
From His shining throne on high, Comes to me where I lie.

ఇదే దినం ఇదేదినం –
ప్రభు చేసినది#2#
ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి
పాట పాడెదము #2#
ఇదేదినం ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి పాట పాడెదము #2#
ఇదే దినం ఇదేదినం –
ప్రభు చేసినది#2#
ఉత్సాహించి ఉత్సాహించి
పాట పాడెదము #2#
ఇదేదినం ప్రభు చేసినది
ఉత్సాహించి పాట పాడెదము #2#

(నా తల్లి కంటెను నా తండ్రి కంటెను
యేసయ్య నన్ను ఎంతో ప్రేమించెన్ ) X /2/
(అందుకే యేసయ్య అంటే నాకు ఏంతో ఇష్టం! ఇష్టం!)X /2/
నీకొరకు నాకొరకు సిలువపై రక్తము కార్చెను
నిన్ను నన్ను పరమున చేర్చ పరమున కేగెను /నా తల్లి /

Lyrics in English:
(Naa talli mantenuto, Naa tandri kantenu
Yesayya nannu yento preminchen!) X /2/
Anduke Yesayya ante naaku yento ishtam! istam !) X/2/
Nee koraku Naa koraku siluvapai rakthamu kaarchenu
Ninnu nannu paramuna chercha paramuna kegenu! /naa

హోసన్నా
హోసన్నా హోసన్నా మహోన్నతుడు
దేవా నీ నామము ఉన్నత నామము
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే
హోసన్నా మహోన్నతుడు
కీర్తి కీర్తి కీర్తి రారాజుకే
దేవా నీ నామము ఉన్నత నామము
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే
కీర్తి రారాజుకే
English version:
Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest
Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest
Lord we lift up Your name
With a heart full of praise
Be exalted, oh Lord my God
Hosanna in the highest
Glory, glory,
glory to the King of kings
Glory, glory,
glory to the King of kings
Lord we lift up Your name
With a heart full of praise
Be exalted, oh Lord my

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా

Nadipinchu Na Naava Lyrics – TELUGU script

 

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప ||నడిపించు||

నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము ||నడిపించు||

రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ ||నడిపించు||

ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు ||నడిపించు||

ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట ||నడిపించు||

లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా ||నడిపించు||

ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు ||నడిపించు||

Telugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నాTelugu Christian Songs 1 Nadipinchu Na Naava Lyrics Chords నడిపించు నా నావా

తెలుగు క్రిస్టియన్ సాంగ్స్

Nadipinchu Na Naava Lyrics – English script

Nadipinchu Naa Naavaa – Nadi Sandramuna Devaa
Nava Jeevana Maargamuna – Naa Janma Thariyimpa ||Nadipinchu||

Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bhaaramuna
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
Naa Yaathma Virabooya – Naa Deeksha Phaliyimpa
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Chekonumu ||Nadipinchu||

Raathranthayu Shramapadinaa – Raaledu Prabhu Jayamu
Rahadaarulu Vedakinanoo – Raadaayenu Prathiphalamu
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
Rathanaalanu Vedakutalo – Raajillu Naa Padava ||Nadipinchu||

Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu ||Nadipinchu||

Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
Parbhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata ||Nadipinchu||

Lothaina Jalamulalo – Lothuna Vinabadu Swaramaa
Lobadutanu Nerpinchi – Lopambulu Savarinchi
Lonunna Eevulalo – Lothaina Naa Brathuku
Lopinchani Arpanagaa – Lokesha Cheyumayaa ||Nadipinchu||

Prabhu Yesuni Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadukoni
Prakatinthunu Lokamulo – Parishudhdhuni Prema Katha
Paramaathma Prokshanatho – Paripoorna Samarpanatho
Praanambunu Prabhu Koraku – Praanaarpanamu Chethu ||Nadipinchu||

Nadipinchu Na Naava CHORDS – TELUGU script

Style: 4/4
Tempo: medium
Key:D major

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
Bm A G A G D
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప /నడిపించు/
D Bm A G
1.నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
A G D Bm A D
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
D A D
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
Bm A G A G D
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము /నడిపించు/
2.రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ /నడిపించు/
3.ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు /నడిపించు/
4.ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట /నడిపించు/
5.లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా /నడిపించు/
6.ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు /నడిపించు/

Nadipinchu Na Naava CHORDS – ENGLISH script

 

E B E
Nadipinchu Naa Naava – Nadi Sandhramuna Deva
C#m A B E
Nava Jeevana Margamuna – Naa Janma Thariyimpa

Verse 1 :
E C#m B A
Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bharamuna
B A E C#m B E
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
E B E
Naa Aathma Virabhuya – Naa Deeksha Phaliyimpa
C#m A B E
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Jekonumu

Verse 2:
E C#m B A
Rathranthayu Shramapadina – Raaledu Prabhu Jayamu
B A E C#m B E
Rahadarulu Vedhakinanu – Radayenu Pratiphalamu
E B E
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
C#m A B E
Ratanalanu Vedhukutalo – Rajillu Naa Padava

Verse 3:
E C#m B A
Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
B A E C#m B E
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
E B E
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
C#m A B E
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu

Verse 4:
E C#m B A
Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
B A E C#m B E
Prabhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
E B E
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
C#m A B E
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata

Verse 5:
E C#m B A
Prabhu Yesu Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadhukoni
B A E C#m B E
Prakatinchunu Lokamulo – Parishudhuni Premakatha
E B E
Paramaathma Prokshanalo – Paripoorna Samarpanatho
C#m A B E
Praanambunu Prabhukoraku – Paanarpanamu Jethu

Nadipinchu na naava Author – About Lyric Writer

Abel Boanerges Masilamani isa the proud writer of this song. He was Born on 30 November 1914 Pitapuram, East Godavari, Andhra Pradesh, India
Other compositions by Masilamani

Original songs in Telugu by Masilamani
– అందాల తార – Andala Tara,
Hymn 96 – ‘దేవుని నీతి ప్రతాపం – Devuni Neethi Pratapam’,
Hymn 135 – ‘రండి సువార్త సునాదముతొ – Randi Suvartha Sunaadamu’
Hymn 278 – ‘జీవాహారము రమ్ము- Jeevaharamu Rammu’,
Hymn 307 – ‘హే ప్రభుయేసు – He Prabhu Yesu’,
Hymn 349 – ‘సంతొషింపరె ప్రియులార – Santoshimpare Priyulara’,
Hymn 367 – ‘దేవా! వెంబడించితి నీ నామమున్ – Deva vembadinchithi née naamamun’,
Hymn 378 – ‘కఱుణాపీఠము జేరరె – Karuna peetamu jerare’,
Hymn 661 – ‘నడిపించు నా నావ – Nadipinchu Naa Naava’ This is a well known song among Telugu Christians. Sakshi, a popular Telugu Daily Newspaper in India, noted that it is highly unlikely you will find a Telugu Christian or a Telugu Christian Church who has never sung this song.[58]
English Hymns translated into Telugu
Hymn 65 – The Love of God (original writer unknown),[16]
Hymn 606 – Blest be the tie that binds (John Fawcett)

Original Christian Writings in India in Telugu:

Original writings in Telugu
A Telugu Theological Glossary, 1965,
Consequences, 1969,[46]
Awareness (కనువిప్పు), 1980,
Worship with Flowers, 1981
Sermon Waves (ప్రసంగ వాహిని), 1982,
Stream of Sermons (ప్రసంగ తరంగాలు), 1982,
The Awakening (మేలుకొలుపు), 1984,
Zionism, 1984

Daily Bible Verses in Telugu ++ బైబిల్ వాక్యాలు సువర్తస్వరం

Telugu BIBLE Verses

Daily Bible Verses in Telugu are here. For you we present బైబిల్ వాక్యాలు below

యోహా 14:1

మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి. దేవునియందు విశ్వాసముంచుచున్నారు. (లేక దేవునియందు విశ్వాసముంచుడి) నాయందును విశ్వాసముంచుడి. నా తండ్రి యింట అనేక నివాసములు కలవు. లేనియెడల మీతో చెప్పుదును. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్లుచున్నాను. నేను వెళ్లి, మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన యెడల, నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున, మరల వచ్చి, నాయొద్ద నుండుటకు, మిమ్మును తీసికొని పోవుదును. నేను వెళ్లుచున్న స్థలమునకు మార్గము, మీకు తెలియునని చెప్పెను.

కీర్తనలు 31:1-6

యెహోవా, నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను. నన్నెన్నడును సిగ్గుపడనియ్యకుము. నీ నీతిని బట్టి నన్ను రక్షింపుము. నాకు నీ చెవియొగ్గి, నన్ను త్వరగా విడిపించుము. నన్ను రక్షించుటకు, నాకు ఆశ్రయ శైలముగాను, ప్రాకారముగల యిల్లుగాను ఉండుము.  నా కొండ, నాకోట, నీవే. నీ నామమునుబట్టి త్రోవ చూపి, నన్ను నడిపించుము. నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే. నన్ను చిక్కించుకొనుటకై, శత్రువులు రహస్యముగా ఒడ్డిన వలలో నుండి, నన్ను తప్పించుము. నా ఆత్మను నీ చేతికప్పగించు చున్నాను. యెహోవా, సత్యదేవా, నన్ను విమోచించువాడవు నీవే.  నేను యెహోవాను నమ్ముకొని యున్నాను. వ్యర్థమైన దేవతలను అనుసరించువారు నాకు అసహ్యులు.

మత్త 23:1-14

అప్పుడు యేసు, జనసమూహములతోను, తన శిష్యులతోను ఇట్లనెను. శాస్త్రులును, పరిసయ్యులును, మోషే పీఠమందు కూర్చుండువారు, గనుక, వారు మీతో చెప్పువాటి నన్నిటిని అనుసరించిగై కొనుడి. అయినను, వారి  క్రియల చొప్పున చేయకుడి. వారు చెప్పుదురే గాని, చేయరు. మోయ శక్యముకాని భారమైన బరువులు కట్టి, మనుష్యుల భుజముల మీద వారు పెట్టుదురే గాని, తమ వ్రేలితోనైన, వాటిని కదలింప నొల్లరు. మనుష్యులకు కనబడు నిమిత్తము, తమ పనులన్నియు చేయుదురు. తమ రక్షరేకులు వెడల్పుగాను, తమ చెంగులు పెద్దవి గాను చేయుదురు. విందులలో అగ్రస్థానములను, సమాజ మందిరములలో అగ్రపీఠములను, ​సంత వీధులలో వందనములను, మనుష్యుల చేత బోధకులని పిలువబడుటయు, కోరుదురు. మీరైతే బోధకులని పిలువబడవద్దు. ఒక్కడే మీ బోధకుడు. మీరందరు సహోదరులు. మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండ్రి అని పేరుపెట్టవద్దు. ఒక్కడే మీ తండ్రి. ఆయన పరలోకమందున్నాడు. మరియు మీరు, గురువులని పిలువబడవద్దు. క్రీస్తు ఒక్కడే మీ గురువు. మీలో అందరికంటె గొప్పవాడు, మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. తన్నుతాను హెచ్చించుకొను వాడు, తగ్గింపబడును. తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు, హెచ్చింపబడును. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు మనుష్యుల యెదుట పరలోక రాజ్యమును మూయుదురు. ​మీరందులో ప్రవేశింపరు. ప్రవేశించు వారిని ప్రవేశింప నియ్యరు.

కీర్తనలు 113:1-9

యెహోవాను స్తుతించుడి. యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను స్తుతించుడి. యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. ఇది మొదలుకొని యెల్లకాలము, యెహోవా నామము సన్నుతింపబడునుగాక. సూర్యోదయము మొదలుకొని, సూర్యాస్తమయము వరకు, యెహోవా నామము స్తుతి నొందదగినది. యెహోవా అన్యజనులందరి యెదుట మహోన్నతుడు. ఆయన మహిమ, ఆకాశ విశాలమున వ్యాపించి యున్నది. ఉన్నతమందు ఆసీనుడైయున్న, మన దేవుడైన యెహోవాను పోలియున్న వాడెవడు? ఆయన భూమ్యాకాశములను వంగి, చూడననుగ్రహించు చున్నాడు. ప్రధానులతో, తన ప్రజల ప్రధానులతో, వారిని కూర్చుండబెట్టుటకై, ఆయన నేలనుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు. పెంట కుప్పమీద నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు. ఆయన సంతులేని దానిని ఇల్లాలుగాను, కుమాళ్ల సంతోషముగల తల్లిగాను చేయును. యెహోవాను స్తుతించుడి.

Telugu BIBLE Verses

మార్కు 13:14-23

మరియు నాశకరమైన హేయ వస్తువు, నిలువరాని స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూచునప్పుడు, చదువువాడు గ్రహించుగాక. యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను. మిద్దెమీద ఉండువాడు, ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై, దిగి, అందులో ప్రవేశింపకూడదు. పొలములో ఉండువాడు, తన వస్త్రము తీసికొనిపోవుటకు, ఇంటిలోనికి తిరిగి రాకూడదు. అయ్యో, ఆ దినములలో గర్భిణులకును, పాలిచ్చు వారికిని శ్రమ. అది చలికాలమందు సంభవింపకుండవలెనని ప్రార్థించుడి. అవి శ్రమగల దినములు. దేవుడు సృజించిన సృష్ట్యాది నుండి, ఇదివరకు అంత శ్రమ కలుగలేదు. ఇక ఎన్నడును కలుగబోదు. ప్రభువు ఆ దినములను తక్కువ చేయని యెడల, ఏ శరీరియు తప్పించు కొనకపోవును. ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తము, అనగా, తాను ఏర్పరచుకొనిన వారి నిమిత్తము, ఆయన, ఆ దినములను తక్కువ చేసెను. కాగా, ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ నున్నాడు, అదిగో అక్కడ నున్నాడు అని, యెవడైనను మీతో చెప్పిన యెడల, నమ్మకుడి. ఆ కాలమందు, అబద్ధపు క్రీస్తులును, అబద్ధపు ప్రవక్తలును వచ్చి, సాధ్యమైన యెడల ఏర్పరచబడినవారిని మోసపుచ్చుటకై, సూచక క్రియలను, మహత్కార్యములను అగపరచెదరు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. ఇదిగో, సమస్తమును, మీతో ముందుగా చెప్పియున్నాను.

మార్కు 14:22-25

వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొట్టెను పట్టుకొని, ఆశీర్వదించి, విరిచి, వారికిచ్చి, మీరు తీసికొనుడి. ఇది నా శరీరమనెను. పిమ్మట, ఆయన గిన్నె పట్టుకొని, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి, దాని వారి కిచ్చెను. వారందరు దానిలోనిది త్రాగిరి. ప్పుడాయన, ఇది నిబంధన విషయమై (కొన్ని ప్రాచీనప్రతులలో – క్రొత్త నిబంధన విషయమై అని పాఠాంతరము) అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము. నేను దేవుని రాజ్యములో, ద్రాక్షారసము క్రొత్తదిగా త్రాగు దినము వరకు, ఇకను దానిని త్రాగనని, మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

Telugu Bible Online – Study PC Mobile

Telugu Bible Online - Study PC Mobile

Telugu Bible Online is a place to read whole Bible in Telugu on PC or on your computer. Many people think Telugu Bible online is to buy but it is not true. It is totally free to read and download on your pc tablet phone or laptop. Bible study is the best way to communicate with God and know his plans for us in our lives. Telugu Bible keerthanalu are included in this for you to read the scriptures. Here we present not Telugu catholic Bible but a protestant Bible.

Telugu Bible Online - Study PC Mobile

Telugu Bible download for pc అనేది అందరికి ఒక మంచి అవకాశం బైబిల్ చదవడానికి. ఆన్లైన్ లో బైబిల్ మీకొరకు పొందు పరిచయము ఇక్కడ . త్వరలో మీకొరకు Telugu Bible dictionary ని కూడా మన వెబ్సైటు నందు పెట్టుకుతస్కు ప్రయత్నిస్తున్నము . దేవిని వాక్యమును ధ్యానించి దాని యందు మనము నడుకుందాం. అది మనకు మన పిల్లలకు ఆశీర్వాదకరం . వాక్యమే శరీరధారియై మనమధ్య నివసించెనను సత్యము మనకు అందరికి తెలుసు. అది మాత్రమే మానాలనుయ్ నిత్యాగ్ని నుండి రక్షింపగలడు. అందుకని వాక్యమును అశ్రద్ధ చేయకుండా ప్రతిదినము చదువుదాం. దానిని అభ్యాసము చేద్దాం. మీకొరకు ఇక్కడ పెట్టబడిన తెలుగు బిల్ ను మీరు చదివి ఆశీర్వాదము పొందుతారని నమ్ముతున్నాం.

Telugu Bible Online

బైబిలు దేవుని యందు భక్తి విశ్వాసాలను పెంచుతుంది. ‘వీరు (బెరయ సంఘములోని వారు) థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక, ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు, ఆలాగున్నవో లేవో అని, ప్రతి దినమును, లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి. అందుచేత, వారిలో అనేకులును, ఘనత గల గ్రీసు దేశస్థులైన స్త్రీలలోను, పురుషులలోను, చాల మందియు విశ్వసించిరి’ (అ కా 17:11-12)

కుటుంబ ప్రార్ధనలలో లేదా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి రోజు, అనుకూల సమయంలో బైబిలు గ్రంథంలోని ఏదో ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుతూ ఒక సంవత్సర కాలంలో బైబిలు గ్రంథాన్ని పూర్తిచేయాని విశ్వాసులు అనుకొంటారు.  బైబిలును ఒక గ్రంథాలయమని అనుకున్నప్పుడు, ఆ గ్రంథాలయంలోని గ్రంథాలను చదవడం ఎలా? కేటలాగు లేదా పుస్తకాల పట్టికను బట్టి మొదటి గ్రంథం నుండి అలా వరుసగా చివరివరకు బైబిలు చదవడం వలన అవగాహనలో యిబ్బంది కలుగవచ్చు. ఈ రోజు ఏ అంశం చదివితే బాగుంటుందని అనుకొంటూ, పేజీలు తిప్పి వెదకే అనుభవం కొందరు కలిగియుంటారు. అలా చదవడం వలన వారికి ఆసక్తి కలిగించిన వాక్య భాగం లేదా కీర్తన ఎన్నో మార్లు చదవబడి, కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన వాక్య భాగాలు అనుభవం లోనికి రాకుండా పోతాయి. మరి యెలా చదివితే బాగుంటుంది?

We are trying to get the Telugu Bible audio for you on our website and we will help you for sure if you really need it. Bible index in Telugu will also be made available for you in the near future on our platform suvarthaswaram.com.

Complete Bible Study Telugu – One Year BIBLE

One year Telugu Bible

When you are looking for Bible Study Telugu Complete BIBLE in 365 Days we are here to give you the best. One Year Bible Study needs to cover Complete BIBLE in 365 Days of a year. This One Year Planner will guide you in a perfect planner to study scriptures in an orderly manner.

ప్రతిరోజు కేవలం 5 నిముషాలు బైబిల్ చదువుకొని, ఒక సంవత్సరంలో బైబిల్ పూర్తిచేయవచ్చు!

ఇది స్పీడ్ యుగం. బైబిలు చదవాలని మనస్సులో ఉన్నప్పటికీ, సమయం కేటాయించలేక పోతున్నామని, కాల చక్రంలోని చాలామంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు బాధపడుతుంటారు. వారి కోసమే ఈ యాప్. (పుస్తకం.) ప్రయాణాలలోనైనా, పని స్థలం, బడి లేదా కాలేజీలలో బ్రేక్ సమయంలోనైనా, బైబిలు చదువుకోవాలనుకొంటే, ఆ సమయంలో బ్యాగులో నున్న పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరచి చూడడానికి, కొందరికి బైబిలు హేళన చేయబడుతుందేమో నన్న భయం, మరి కొందరికి మొహమాటం. అలా సమయా భావం లేదా బిడియం గలవారి కోసం కేవలం 5 నిముషాలు మాత్రమే తీరిక చేసుకొని తమ మొబైల్ ఫోనులో చదివి, ఒక సంవత్సర కాలంలో బైబిలు పూర్తిచేయడానికి సహాయపడేదే ఈ యాప్. (పుస్తకం.)

లోకానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన గ్రంథాలు రెండే రెండు. మొదటి గ్రంథం దేవుని మహిమైశ్వర్యమును వివరించే సృష్టి కాగా, మానవాళి మేలు కొరకు తన ప్రవక్తలచే వివరించబడి, తరతరాలకు అందించబడిన రెండవ గ్రంథం బైబిలు. బైబిలు గ్రంథం కాలంతో నిమిత్తం లేని గ్రంథం. (Age less Book) అది రెండు ఖండాల భూభాగంలో విస్తరించి, మూడు భాషలలో, వందల మంది భక్తులచే, వేల సంవత్సరాల కాలంలో వ్రాయబడిన గ్రంథాల కూర్పు. వాస్తవానికి బైబిలు అను పేరుకు మూల నామమైన గ్రీకు భాషలోని ‘బిబ్లోస్’ అనే మాటకు ‘కాగితపు చుట్టలు’  అని అర్ధం. బైబిలు ఒక గ్రంథం కాదు. అది గ్రంథాల సమూహం. ఒక గ్రంథాలయం.

365 DAYS BIBLE in Telugu one year bible planner

బైబిలు చదవడం తప్పనిసరి: బైబిలు చదవనవసరం లేదన్న మినహాయింపు ఎంతటి భక్తునికై నా, విశ్వాసికైనా లేనే లేదు. ‘మనమాయనయందు (దేవునియందు) బ్రదుకుచున్నాము. చలించు చున్నాము. ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలె, మన మాయన సంతానము’ (అ కా 17:28)

బైబిలులో నిత్యజీవమున్నది: ‘లేఖనములయందు, మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు, వాటిని లేక పరిశోధించుడి. అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి’  (యోహా 5:39) ‘క్రీస్తు యేసునందుంచవలసిన విశ్వాసముద్వారా, రక్షణార్థమైన జ్ఞానము కలిగించుటకు, శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖనములు’ (2 తిమోతికి 3: 14-15)

బైబిలు ప్రయోజనకరమైనది: ‘ప్రతిలేఖనము దైవావేశమువలన కలిగి, ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును, ప్రయోజనకరమై యున్నది’ (2 తిమోతికి 3:16-17) ‘యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది. అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది. అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును’  (కీర్త 19:7)

అలాగున ఆలోచించే వారి కోసం బైబిల్ గ్రంథము కాలానుక్రమముగా (Chronologically) కూర్పుచేయబడి, పాత నిబంధన లేదా క్రొత్త నిబంధనలోని వాక్య భాగం మాత్రమే కాకుండా, దేవుని స్తుతించి, ఆరాధించే స్వభావం  కలిగిన దావీదు మహారాజు కీర్తలలలో ఒక కీర్తన గాని, కొంత భాగము గాని ప్రతి రోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ యాప్ (పుస్తకం) సిద్ధం చేయబడింది. ఆత్మసంబంధమైన సౌందర్యం కలిగి, చదవగానే దాని భావాన్ని గ్రహించడం కష్టతరమైన సొలోమోను రచించిన పరమ గీతములు తప్ప ఆదికాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథము వరకు అన్ని గ్రంథాలలోని లేఖన భాగాలు ఒక సంవత్సర కాలంలో చదువుకోవడానికి వీలుగా ఈ యాప్ (పుస్తకం) సంకలనం చేయబడింది.

ఒక దినం, 24 గంటలలో కేవలం ఐదు నిముషాలు మాత్రమే వినియోగించి, బైబిలులో యిమిడి యున్న జీవితానికి కావలసియున్న దీవెనలు, ఆశీర్వాదాలు, ధన్యతలు, హెచ్చరికలు పొందుకొనునట్లుగా ఒక సంవత్సర కాలములో బైబిలులోని అన్ని గ్రంథాలను ధ్యానం చేయడానికి  ఈ యాప్ (పుస్తకం) సహాయం చేస్తుంది. సమయం అనుకూలించినప్పుడు, ఆ రోజుకు ప్రస్తావించబడిన వాక్య భాగాన్ని తమ బైబిలులో మరింత విస్తృతంగా చదువుకోవచ్చు. అలాగున దేవుని కొరకైన తమ తృష్ణను సంపూర్ణముగా తీర్చుకోవచ్చు.

One year Telugu Bible

ఈ యాప్ (పుస్తకం) బైబిలు గ్రంథం యొక్క సంగ్రహం (Summary) కాదు. బైబిలు గ్రంథానికి ప్రత్యామ్న్యాయం కాదు. బైబిలు గ్రంథములో యిమిడియున్న అపారమైన సంపదలో కేవలం కొంతమేరకు సంగ్రహించడానికి ఒక భక్తుడు చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే.

‘మీ మనో నేత్రములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపువల్లనైన నిరీక్షణ యెట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యముయొక్క మహిమైశ్వర్యమెట్టిదో, ఆయన, క్రీస్తునందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమును బట్టి, విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న, తన శక్తియొక్క అపరిమితమైన మహాత్మ్యమెట్టిదో, మీరు తెలిసికొనవలెనని, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన, మహిమ స్వరూపియగు తండ్రి, తన్ను తెలిసికొనుటయందు మీకు జ్ఞానమును, ప్రత్యక్షతయును గల మనస్సు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్! (ఎఫె 1: 17-19)

Telugu Bible PDF – తెలుగు బైబిల్ Complete Download Free STUDY

Holy Bible in Telugu Free Download

Telugu Bible PDF:  తెలుగు బైబిల్ ని మనం  పవిత్ర బై బిల్ లేదా పరిశుద్ధ గ్రంధము అని తెలుగు లో సంభోదిస్తాం. Holy Bible in Telugu is presented here for you to download the pdf version of the Telugu language bible. క్రైస్తవ నీ జీవితంలో బైబిలు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది . పరిశుద్ధ గ్రంథము మన జీవితాలకు దిక్సూచి లాంటిది మనం ఎలా బతకాలి ఎలా నడవాలి అనేవి మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలుగులోకి అనువదించిన పాటనుంచి మనకి అందుబాటులో ఉంది.  ఇప్పటి స్పీడ్ యుగంలో అందరూ ప్రతి విషయాన్ని ఫోన్ ద్వారానో లేక ఇంటర్నెట్ ద్వారా నో చాలా త్వరగా తెలుసుకుంటున్నారు అలాగే బైబిల్ ని కూడా ఇంటర్నెట్ ద్వారా మరియు ఫోన్ల ద్వారా బాగా చదవగలుగుతారు ప్రతీ వారు ఈ బైబిల్ ను చదువుకొనుటకు వీలుగా ఈ బైబిల్ పిడిఎఫ్ నీ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా కు అనుగుణంగా ఇక్కడ మా వెబ్ సైట్ లో మీ కొరకు లింక్ ఇవ్వబడినది మీరు చేయవలసినదల్లా ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి బైబిల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా సులువు అలాగే మీరు ఎక్కడికి వెళ్లిన మీ చేతిలో బైబిల్ ఉంటుంది మీ ఫోన్ ఉన్నంతకాలము మీ బైబిల్ మీతోనే ఉంటుంది మీరు గనక ఈ బైబిల్ ను బాగా చదివినట్లయితే మీకు ఎన్నో  విషయాలు తెలుస్తాయి. ఆదియందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుడై యుండెను . ఇందును బట్టి మనము వాక్యమును అనగా బైబిలును వదలక ఎల్లప్పుడూ మన తొ ఉంచుకొని ఇతరులతో పంచుకునే అలవాటు చేసుకోవాలి. 1దేవుడు మనతో మాట్లాడుటకు బైబిల్లోని వాక్యము ఒక ఖడ్గము వలె ప్రతి విషయంలో మనకి మార్గము  చూపిస్తాడు.  వాక్యము రెండు అంచుుులు గల ఖడ్గం . అది చాలా పదునైనది
దానిని నిర్లక్ష్యంగా చదవకండి . రోజు బైబిలు పట్టణము ద్వారా మీరు మీ కుటుంబము దేవుని మార్గములను తెలుసుకొని దేవుని కొరకు జీవించుటకు ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఆయన వారము ఆయన పని ఉన్నాము కనుక దేవుని వాక్యమును ఎరిగిన వారమై అటువలె నడుచుకొనుము నడచు కొందుము.

పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంధము బై బెల్
అనుదినం పట్టించిన ప్రేమతో డ నడుపును
ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంధము బైబిల్
శ్రేష్ఠ గ్రంధము బైబిల్
అనుదినం పట్టించిన ప్రేమతో డ నడుపును
శ్రేష్ట గ్రంథము

Telugu Bible pdf Download

మనం చిన్నప్పుడు song pade వాళ్ళం కదా బైబిల్ మీద పాట మీకు గుర్తొచ్చిందా అవునండి ఇది నిజంగా శ్రేష్టమైన గ్రంథం అనుదినం పట్టిస్తే మనల్ని ప్రేమతో నడిపిస్తుందట. అందుకని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమని మనము రోజు చదువుకుందాం

BIG Clear Print COMPLETE Telugu BIBLE PDF

Bible consists of 66 books. These 66 book compilation is divided as Old testament and New testament. Old Testament is before Jesus Christ and written majorly by prophets. New Testament is written by apostles and others.

 Click here to download this BIBLE PDF

Telugu Bible Online New Testament Download

This is complete 27 books of the New Testament which we call krotha nibandhana in Telugu. You can read from the pdf exposed here online or you can directly download from the link below.

This is pdf version of New Testament for the users.

1881 Telugu New & Old Testament Bible PDF

old telugu bible pdf antique 1881

Click here to download 1881 version BIBLE

This is the oldest version of our BIBLE 1881 Telugu language scripture. When you want to read the BIBLE in older versions you can download this and study.

ఈ ఆర్టికల్ మీకు నటిచిందని ఆశిస్తున్నాము. మీరు దేనికోసం వెదుకుతున్నారా అది దొరికిందని కూడా ఆశిస్తున్నాము. మీకు కావలసినది ఇంకా మీకు దొరకనట్లైతే మీరు క్రింద కామెంట్ ద్వారా మాకు తెలియ జేసినట్లయితే మేము మీకొరకు దానిని అప్లోడ్ చేస్తాము.  మీకు ఎటువంటి బిల్ కావలెనో మీరు క్లియర్ గ చెప్పండి. అది మీకు అందుబాటులో పెట్టడానియూకి మేము ట్రై చేస్తాము.

పరిశుద్ధ గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత మనందరికీ తెలుసు. దానిని మనము మన జీవితాల్లో వాక్యానుసారమైన జీవితము జీవించడానికి తోడ్పడుతుంది. దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం మాదిరికరమైన జీవితం మనమందరం జీవించాలని మన ప్రభువైన ఏసు క్రీస్తుని ప్రార్థిద్దాం.

పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక – మొదటి నెల 09 రోజు

పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక = బైబిల్ క్యాలెండర్ మొదటి నెల /09

ఆదికాండము 9:1-17, 28,29

మరియు దేవుడు నోవహును, అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి. మీ భయమును, మీ బెదురును, అడవి జంతువులన్నిటికిని, ఆకాశపక్షులన్నిటికిని, నేలమీద ప్రాకు ప్రతి పురుగుకును, సముద్రపు చేపలన్నిటికిని కలుగును. అవి మీ చేతి కప్పగింపబడి యున్నవి. ప్రాణముగల సమస్త చరములు మీకు ఆహారమగును. పచ్చని కూర మొక్కల నిచ్చినట్లు వాటిని మీకిచ్చి యున్నాను. అయినను మాంసమును దాని రక్తముతో మీరు తినకూడదు. రక్తమే దాని ప్రాణము. మరియు, మీకు ప్రాణమైన మీ రక్తమును గూర్చి విచారణ చేయుదును. దానిగూర్చి ప్రతిజంతువును, నరులను విచారణ చేయుదును. ప్రతి నరుని ప్రాణమును గూర్చి వాని సహోదరుని విచారణ చేయుదును. నరుని రక్తమును చిందించువాని రక్తము, నరుని వలననే చిందింప బడును. ఏలయనగా, దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి నొందుడి. మీరు భూమి మీద సమృద్ధిగా సంతానము కని, విస్తరించుడని వారితో చెప్పెను. మరియు దేవుడు నోవహు, అతని కుమారులతో, ఇదిగో, నేను మీతోను, మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను, మీతోకూడ నున్న ప్రతి జీవితోను, పక్షులేమి, పశువులేమి, మీతోకూడ సమస్తమైన భూజంతువులేమి, ఓడలోనుండి బయటికి వచ్చిన సమస్త భూజంతువుల తోను, నా నిబంధన స్థిరపరచుచున్నాను. నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును. సమస్త శరీరులు ప్రవాహ జలములవలన ఇకను లయపరచబడరు. భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలప్రవాహము కలుగదని పలికెను. మరియు దేవుడు, నాకును మీకును, మీతోకూడనున్న సమస్త జీవరాసులకును మధ్య, నేను తరతరములకు ఏర్పరచుచున్న నిబంధనకు గురుతు ఇదే. మేఘములో నా ధనుస్సును ఉంచితిని. అది నాకును భూమికిని మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించునప్పుడు, ఆ ధనుస్సు మేఘములో కనబడును. అప్పుడు నాకును, మీకును, సమస్త జీవరాసులకును మధ్యనున్న నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందును, గనుక, సమస్త శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు ప్రవాహముగా నీళ్లు రావు. ఆ ధనుస్సు మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి, దేవునికిని భూమిమీదనున్న సమస్త శరీరులలో ప్రాణముగల ప్రతి దానికిని మధ్యనున్న నిత్య నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందుననెను. మరియు దేవుడు, నాకును భూమి మీదనున్న సమస్త శరీరులకును మధ్య, నేను స్థిరపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెప్పెను.

ఆ జలప్రవాహము గతించిన, తరువాత నోవహు మూడువందల ఏబది యేండ్లు బ్రదికెను. నోవహు బ్రదికిన దినము లన్నియు, తొమ్మిది వందల ఏబది యేండ్లు. అప్పుడతడు మృతిబొందెను.

కీర్తనలు 42:1-11  [ప్రధాన గాయకునికి – కోరహు కుమారులు రచించినది. దైవ ధ్యానము]

దుప్పి నీటివాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు, దేవా, నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. జీవము గల దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది. దేవుని సన్నిధికి నేనేప్పుడు వచ్చెదను? ఆయన సన్నిధిని నేనెప్పుడు కనబడెదను? నీ దేవుడు ఏమాయెనని వారు నిత్యము నాతో అనుచుండగా, రాత్రింబగళ్లు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానము లాయెను. జనసమూహముతో, పండుగ చేయుచున్న సమూహముతో, నేను వెళ్లిన సంగతిని సంతోషము కలిగి, స్తోత్రములు చెల్లించుచు, నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని జ్ఞాపకము చేసికొనగా, నా ప్రాణము నాలో కరగిపోవుచున్నది.  నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకర్త అనియు, నా దేవుడనియు చెప్పుకొనుచు ఇంకను నేను ఆయనను స్తుతించెదను.  నా దేవా, నా ప్రాణము నాలో క్రుంగియున్నది. కావున యొర్దాను ప్రదేశము నుండియు, హెర్మోను పర్వతము నుండియు, మిసారు కొండ నుండియు, నేను నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. నీ జల ప్రవాహ ధారల ధ్వని విని, కరడు (అల) కరడును (అలలును) పిలుచుచున్నది. నీ అలలన్నియు, నీ తరంగములన్నియు. నా మీదుగా పొర్లి పారియున్నవి.  అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజ్ఞాపించును. రాత్రివేళ ఆయనను గూర్చిన కీర్తనయు, నా జీవదాతయైన దేవుని గూర్చిన ప్రార్థనయు, నాకు తోడుగా ఉండును. కావున, నీవేల నన్ను మరచి యున్నావు? శత్రు బాధచేత నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించ వలసి వచ్చెనేమి, అని, నా ఆశ్రయ దుర్గమైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయు చున్నాను.  నీ దేవుడు ఏమాయెనని, నా శత్రువులు దినమెల్ల అడుగుచున్నారు. వారు తమ దూషణల చేత నా యెముకలు విరుచుచున్నారు. నా ప్రాణమా, నీవేల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకర్త. నా దేవుడు. ఇంకను నేనాయనను స్తుతించెదను.

 

 

పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక – మొదటి నెల 08 రోజు

పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠన ప్రణాళిక =  బైబిల్ క్యాలెండర్ మొదటి నెల /08

ఆదికాండము 6:1-22

దేవుడు నోవహును, అతనితోకూడ ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను, సమస్త పశువులను, జ్ఞాపకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునట్లు చేయుటవలన నీళ్లు తగ్గిపోయెను. అగాధ జలముల ఊటలును, ఆకాశపు తూములును, మూయబడెను. ఆకాశము నుండి కురియుచున్న ప్రచండ వర్షము నిలిచి పోయెను. అప్పుడు నీళ్లు భూమిమీద నుండి క్రమక్రమముగా తీసిపోవుచుండెను. నూట ఏబది దినము లైన తరువాత నీళ్లు తగ్గిపోగా, ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున, ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. నీళ్లు పదియవ నెలవరకు క్రమముగా తగ్గుచువచ్చెను. పదియవ నెల మొదటి దినమున, కొండల శిఖరములు కనబడెను. నలుబది దినములైన తరువాత, నోవహు తాను చేసిన ఓడకిటికీ తీసి, ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళ్లి, భూమిమీద నుండి నీళ్లు ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. మరియు నీళ్లు నేలమీదనుండి తగ్గినవో లేదో చూచుటకు, అతడు తన యొద్దనుండి నల్లపావుర మొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను. నీళ్లు భూమి అంతటి మీద నున్నందున, తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి స్థలము దొరకలేదు, గనుక, ఓడలోనున్న అతని యొద్దకు తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడతడు చెయ్యి చాపి దాని పట్టుకొని, ఓడలోనికి తీసికొనెను. అతడు మరి యేడు దినములు తాళి, మరల ఆ నల్ల పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. సాయంకాలమున అది అతనియొద్దకు వచ్చినప్పుడు, త్రుంచబడిన ఓలీవచెట్టు ఆకు దాని నోటనుండెను, గనుక నీళ్లు భూమిమీదనుండి తగ్గిపోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి, ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. ఆ తరువాత అది అతని యొద్దకు తిరిగి రాలేదు. మరియు ఆరువందల ఒకటవ సంవత్సరము, మొదటినెల తొలిదినమున, నీళ్లు భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరియుండెను. రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమియెండి యుండెను. అప్పుడు దేవుడు, నీవును, నీతోకూడ నీ భార్యయు, నీ కుమారులును, నీ కోడండ్రును ఓడలోనుండి బయటికి రండి. పక్షులు, పశువులు, భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జాతి పురుగులు మొదలైన సమస్త శరీరులలో నీతోకూడ  నున్న ప్రతిజంతువును, వెంటబెట్టుకొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద బహుగా విస్తరించి భూమిమీద ఫలించి, అభివృద్ధి పొందవలెనని నోవహుతో చెప్పెను. కాబట్టి నోవహును, అతనితో కూడ అతని కుమారులును, అతని భార్యయు, అతని కోడండ్రును బయటికి వచ్చిరి.  ప్రతి జంతువును, ప్రాకు ప్రతి పురుగును, ప్రతి పిట్టయు, భూమిమీద సంచరించునవన్నియు, వాటి వాటి జాతుల చొప్పున ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచ్చెను. అప్పుడు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి, పవిత్ర పశువు లన్నిటిలోను, పవిత్ర పక్షులన్నిటిలోను, కొన్ని తీసికొని, ఆ పీఠముమీద దహనబలి అర్పించెను. అప్పుడు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘ్రాణించి, ఇక మీదట నరులనుబట్టి భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా, నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యమునుండి చెడ్డది. నేనిప్పుడు చేసిన ప్రకారముగా ఇకను సమస్త జీవులను సంహరింపను. భూమి నిలిచియున్నంతవరకు వెదకాలమును, కోతకాలమును, శీతోష్ణములును, వేసవి శీత కాలములును, రాత్రింబగళ్లును, ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనెను.

కీర్తనలు 40:1-10  [ప్రధాన గాయకునికి – దావీదు కీర్తన]

యెహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకొంటిని. ఆయన నాకు చెవియొగ్గి, నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను. నాశనకరమైన గుంటలో నుండియు, జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండియు, ఆయన నన్ను పైకెత్తెను. నా పాదములు బండమీద నిలిపి, నా అడుగులు స్థిరపరచెను.  తనకు స్తోత్ర రూపమగు క్రొత్త గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు దాని చూచి, భయభక్తులుగలిగి, యెహోవా యందు నమ్మిక యుంచెదరు. గర్విష్ఠులనైనను, త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక, యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.  యెహోవా నా దేవా, నీవు మా యెడల జరిగించిన ఆశ్చర్యక్రియలును, మాయెడల నీకున్న తలంపులును, బహు విస్తారములు. వాటిని వివరించి చెప్పెదననుకొంటినా, అవి లెక్కకు మించియున్నవి. నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు. బలులనైనను, నైవేద్యములనైనను, నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు నిర్మించియున్నావు. దహన బలులనైనను, పాపపరిహారార్థ బలులనైనను, నీవు తెమ్మనలేదు.  అప్పుడు పుస్తకపు చుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన  ప్రకారము, నేను వచ్చియున్నాను. నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము. నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములోనున్నది. నా పెదవులు మూసికొనక, మహాసమాజములో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించియున్నానని నేనంటిని. యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయున్నది. నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని, నేను ఊర కుండలేదు. నీ సత్యమును, నీ రక్షణను, నేను వెల్లడిచేసి యున్నాను. నీ కృపను, నీ సత్యమును, మహా సమాజమునకు తెలుపక, నేను వాటికి మరుగుచేయలేదు.